CDA: gemeente Arnhem vergroot de woningcrisis

18 februari 2022

‘De voorstellen die de gemeenteraad deze week besprak over wonen zet de woningmarkt eerder verder op slot dan dat we de snelheid opvoeren’, verwacht fractievoorzitter Klaartje Koorn van CDA Arnhem.

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen werden enkele belangrijke woononderwerpen besproken: de doelgroepenverordening, de opkoopbescherming en vervolmaking van Schuytgraaf. ‘Het was een teleurstellende avond, waar opnieuw bleek dat haastige spoed zelden goed is. De voorliggende voorstellen waren onvoldoende besproken met experts en bewoners.’

Het CDA vindt dat het college met de aangenomen doelgroepenverordening de Arnhemse woningbouw in een dwangbuis heeft gestopt. Koorn: ‘Het CDA wil snel en voldoende huizen bouwen, met name voor mensen met lagere en middeninkomens, zoals onze juffen, meesters, onderwijzers, boa’s, politie, ondernemers, ouderen en studenten. Maar met de grote rol van woningbouwcorporaties in de verordening, het blind staren op sociale huur, en het gebrek aan ervaring met de gekozen opzet, zijn we van mening dat deze verordening onze woningbouwambities vertraagd en de doorstroom op de woningmarkt juist blokkeert. Dit leidt tot meer problemen op de al veel te krappe markt. Dit college verdoezelt hiermee wederom haar gebrek aan visie op woningbouw in Arnhem en ontwikkeling van nieuwe plekken om te bouwen.’

De opkoopbescherming steunde het CDA wel om te voorkomen dat huizen nog kunnen worden opgekocht door beleggers. Ook aan deze wet kleven onzekerheden over de effecten voor specifieke groepen woningzoekenden en we zijn in dat kader blij met een ingebouwde evaluatie door een motie van het CDA en de VVD.

Op woensdag stemde het CDA ook tegen het besluit over het Ruimtelijk Raamwerk van Veld 1 in Schuytgraaf. Koorn: ‘Dit veld had het uithangbord van Schuytgraaf moeten worden. Dat is naar onze mening niet gelukt: het plan wordt totaal niet gesteund door omwonenden, leidt tot verkeersveiligheidsproblemen voor de hele wijk en druk op het omringende buitengebied. Het CDA wil bouwen, maar wel met beleid, kwaliteit en in goed contact met bewoners.’ Het CDA zal de volgende fase van het plan zeer kritisch volgen.

Deel dit

Categorieën

Tags