Miljoenensubsidie moet bij bewoners komen, niet bij beleggers

21 juli 2021

De 25 miljoen euro subsidie die de gemeente Arnhem van het rijk krijgt voor het verduurzamen van woningen in Arnhem-Oost moet bij de bewoners komen en niet bij particuliere beleggers. Die oproep deed fractievoorzitter Klaartje van Dillen woensdag in de gemeenteraad. ‘We willen duidelijke afspraken over wie gaat profiteren van deze investeringen. Dat moeten bewoners zijn die zelf het huis hebben gekocht. In het geval van huurders, moet gekeken worden naar afspraken over maximale huurstijgingen bij gedane investeringen.’ Het college bij monde van wethouder Bouwkamp beaamde deze insteek. 

De gemeenteraad stemde woensdag in met de Arnhem-Oost aanpak. Het college komt op verzoek van het CDA nog voor de verkiezingen met concretere doelstellingen en uitvoeringsplannen. ‘We gaan 18 jaar samen werken aan een extra impuls voor de Geitenkamp, Klarendal, Presikhaaf, Malburgen en het Arnhemse Broek. Dat vraagt concrete doelstellingen en uitvoeringsplannen. Dat houdt ons allemaal scherp’, aldus Van Dillen. Het CDA heeft met overtuiging ingestemd met dit plan en is blij met het eerste succes in de vorm van een grote rijkssubsidie van 25 miljoen euro voor de verduurzaming van woningen met achterstallig onderhoud.

Samenwerking in deze aanpak wordt cruciaal. Woningcorporaties, onderwijs, politie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners zullen samen met de gemeente de aanpak tot een succes maken. CDA is blij met de speciale aandacht voor jongeren en scholen in het plan. Kleinere klassen zijn daarbij cruciaal van het CDA betreft. 

Deel dit

Categorieën

Tags