Jansbeek zichtbaar op Gele Rijders Plein

5 maart 2018

Vorig jaar heeft Henk Montfrooy, raadslid van het CDA, via een motie gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de Jansbeek vanaf het luwe gedeelte van het Gele Rijders Plein naar boven te halen. Dat blijkt zeer zeker mogelijk te zijn.

Het college heeft in een van haar raadsbrieven aangegeven dat het bovenhalen van de Jansbeek vanaf het tracé Gele Rijders Plein tot aan de Beekstraat zeker tot de mogelijkheden behoort. 
Henk Montfrooy: “We zien op de plekken waar de Jansbeek nu al tevoorschijn is gekomen dat daar een hele andere omgeving ontstaat. Een waardevolle toevoeging aan onze steeds aantrekkelijkere binnenstad”. Uit gesprekken met de provincie Gelderland en het Waterschap Rijn-IJssel is gebleken dat zij zeer positief zijn over dit project, maar dat zij een co-creatie verwachten van de gemeente. Uit een recente raadsbrief blijkt nu dat er een positief saldo van 4,6 mio rest uit het project “Zuidelijke binnenstad” en dat deze middelen beschikbaar blijven voor ontwikkelingen in de binnenstad.

Het CDA raadslid vervolgt: “De kans om dit project te verzilveren ligt binnen handbereik door samenwerking met provincie, waterschap en mogelijk het Rijk. Door het aangaan van een co-creatie zouden de kosten voor de gemeente uitkomen op ongeveer één derde (8 ton tot 1 miljoen) van het totaal. Een prachtige kans om bij te dragen aan verdere ontwikkeling, uitstraling en beleving van de binnenstad”. 

Montfrooy diende namens het CDA een motie in bij de gemeenteraad op 5 maart die oproept om een concreet plan uit te werken in samenwerking met de provincie, het Waterschap en mogelijk het Rijk voor wat betreft de cofinanciering en de gemeentelijke bijdrage te financieren uit het positieve resultaat van 4.6 miljoen euro.
Deze motie werd met 24 stemmen vóór en 13 stemmen tegen aangenomen.

Een mooie kers op de taart voor Henk Montfrooy, voor wie het zijn laatste besluitvormende raadsvergadering is.

 

Deel dit

Categorieën

Tags