Arnhemse bestuurscultuur: Kritisch naar onszelf

9 oktober 2017

Afgelopen maanden heeft Dhr. Prof. Frissen zich verdiept in een onderzoek naar de Arnhemse bestuurscultuur.
Hij heeft gesprekken gevoerd met bestuurders en fracties en heeft aan de hand van deze gesprekken het rapport “Patronen van politiek, de Arnhemse bestuurscultuur in meervoud” ontwikkeld.
Na de openbaring van dit rapport vorige week, is het maandag 9 oktober in de openbaarheid besproken op het stadhuis door de gemeenteraad.
Voor het CDA komt de uitslag van het onderzoek niet als donderslag bij heldere hemel.
Er wordt een spiegel voorgehouden waarbij zeer sterke herkenningspunten zichtbaar zijn geworden.
“Met enig inbeeldingsvermogen kan men wel stellen dat wij tijdens de raadsvergadering twee weken geleden het rapport aardig hebben nagespeeld” aldus CDA fractievoorzitter Gerben Karssenberg.
Zaken als dualisme, houding en gedrag van bestuurders, de rol van de raad, het kwam allemaal voorbij.
Eenvoudig zou zijn om deze bevindingen op anderen te projecteren, maar het CDA kijkt ook kritisch naar zichzelf. Als fractie is het CDA ook onderdeel van het geheel en heeft ook decennia lang bijgedragen aan de bestuurscultuur hedendaags, altijd met goede bedoelingen, maar dat verplicht ons nu wel om ook de handschoen op te pakken en een bijdrage te leveren aan de bestuurlijk hygiëne.
Karssenberg vervolgt: “Dit onderzoek gebiedt ons om de inhoud te bespreken met een ander, dat kan in de openbaarheid, maar ook informeel, met een kop koffie. Laten wij als stadsbestuur en de gemeenteraad niet wegduiken voor deze reflectie, een half jaar voor het einde van deze bestuursperiode, maar laten wij deze gesprekken voeren in opmaat naar de volgende. Wellicht kunnen wij het komende college en raad wel iets meegeven.
Wanneer wij nu met zijn allen constructief handelen in de bestuursorganen, wij de democratie hoog in het vaandel hebben, daarnaar handelen en elkaar waardig behandelen, wordt Arnhem daar alleen maar beter van.
Geen oorlog in de raadzaal of daarbuiten over projecten en vermeende machtsspelletjes, maar een gewoon debat over principes, normen, waarden en idealen”.
Het CDA doet een appel op burgemeester Marcouch als voorzitter van de raad om die rol met voortvarendheid en vastberadenheid op te pakken. Wij zien graag dat de burgemeester samen met de raad het initiatief neemt om de conclusies en aanbevelingen van dit rapport verder te doordenken en er een route naar betere verhoudingen binnen de raad, tussen raad en college en binnen het college mee te bewerkstelligen. Het CDA draagt daar, vanzelfsprekend, graag aan bij.
Het CDA is voorts van mening dat Arnhem ermee scoort dat haar raad unaniem heeft besloten dit onderzoek te houden. De uitkomst echter scoort in den lande niet zo goed. Van collega’s krijgen wij bij het CDA ook te horen: “lekkere politiek daar in Arnhem”.
Wanneer wij nu gezamenlijk deze uitkomsten aannemen, ermee aan de slag gaan en over tien jaar een nieuw onderzoek laten doen, laat dan de uitkomst zijn: “het spreken met de bestuurders en de volksvertegenwoordigers is een feestje geworden”.

Deel dit

Categorieën

Tags