Wel of geen Kerkplein voor Filmhuis

5 oktober 2015

Het is een veelbesproken onderwerp, de laatste tijd. Komt Focus Filmhuis op het Kerkplein, of zou het beter kunnen verhuizen naar het pand van het Rembrandt Theater? Dat gebouw komt leeg te staan wanneer Pathé naar een nieuwe bioscoop bij station Arnhem verhuist. Het CDA is een voorstander van het Filmhuis op het Kerkplein. Wij leggen graag uit waarom.
Nieuwe koers na ArtA
Het begon al vorig jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen. Toen bleek dat er geen meerderheid meer was voor ArtA. Dat betekende een nieuwe koers. Die koers kwam er: zowel het Museum als Focus mochten zelf zoeken naar een goed alternatief, met voor Focus als voorwaarde om die in die zuidelijke binnenstad te zoeken. Dat werd het Kerkplein.
Het bebouwen van het Kerkplein is geen nieuw idee. Het Kerkplein is pas een plein geworden nadat er tijdens de Tweede Wereldoorlog hevig was gevochten. In 2011 sprak de gemeenteraad over de wens om het gebied weer terug te brengen tot hoe het er eeuwen lang uit heeft gezien: bebouwd.
Het voorstel van Focus Filmhuis past helemaal binnen dit idee van herstel van de zuidelijke binnenstad. Maar ook valt het plan van Focus geheel binnen de vastgestelde financiële mogelijkheden en binnen de cultuurnota Stroom. En het voegt bescheiden horeca toe op een zonnige plek. Wat wij als coalitie vroegen aan Focus, heeft Focus gedaan. Wat wil je als gemeenteraad nog meer?
Kosten
En de kosten? Natuurlijk kost nieuwbouw op het Kerkplein veel geld. Focus krijgt meer stoelen dan nu en komt in een prachtig nieuw gebouw, dat aan alle eisen van deze tijd moet voldoen. Als Focus in Rembrandt zou komen, zouden we een veel te groot gebouw hebben, dat om enorme investeringen zal vragen. De second opinion beloofde lagere kosten voor de Rembrandt-locatie, maar dit blijkt een sigaar uit eigen doos. De second opinion gaat namelijk uit van veel minder investeringen in het oude gebouw van Rembrandt dan dat nodig zou zijn om Focus een goed Filmhuis te laten zijn. Lees de brief van het college aan de gemeenteraad voor een uitgebreide toelichting.
En dus is de fractie blij met het raadsbesluit van eind juni. Wij kiezen voor een volwaardig nieuw gebouw op het Kerkplein, dat bijdraagt aan een herstelde, bruisende zuidelijk binnenstad. En en passant maken we daarmee óók mogelijk dat de Korenbeurs en de Korenmarkt een nieuwe leven tegemoet kunnen zien.
Namens de fractie,
Gerben Karssenberg

Deel dit

Categorieën

Tags