Snel maximum aan salaris manager

19 oktober 2015

CDA wil samen met GroenLinks dat er tempo wordt gemaakt met het invoeren van de zogenaamde burgemeestersnorm. Deze burgemeestersnorm staat in het Arnhemse coalitieakkoord ‘Met de stad’, waarin is afgesproken dat de burgemeestersnorm wordt gehanteerd waar mogelijk. De burgemeestersnorm is bedoeld om te voorkomen dat managers en bestuurders van gesubsidieerde instellingen in Arnhem een hoger salaris krijgen dan wat de burgemeester verdient.
CDA en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). Fractievoorzitter Gerben Karssenberg (CDA) en raadslid Mark Coenders (GroenLinks) willen weten of inmiddels altijd die burgemeestersnorm gehanteerd wordt. Ook willen de twee partijen meer duidelijkheid over welke manieren er zijn om zo’n norm te hanteren.
“Gemeenschapsgeld moet gaan naar de zaken waar het voor bedoeld is,” aldus GroenLinks-raadslid Mark Coenders. “En dus niet naar topinkomens.” Niet alleen in Arnhem is er een roep om een burgemeestersnorm. Ook de gemeente Rotterdam is hiermee bezig en stelt inmiddels een norm aan de salarissen bij zorgaanbieders. “Dit laat zien dat zo’n norm gewoon mogelijk is,” aldus CDA-fractievoorzitter Gerben Karssenberg. “Het is tijd dat de norm ook in Arnhem gaat gelden.”
Al twee keer eerder stelde het CDA vragen over het invoeren van een burgemeestersnorm. Het college van B&W antwoordde toen – in 2014 – dat het college zo goed als mogelijk met de norm aan de slag gaat. Zo zei het college dat zij hier aandacht voor vraagt in overleggen met gesubsidieerde instellingen. Op dit moment, in 2015, is het nog onduidelijk wat deze gesprekken hebben opgeleverd. CDA en GroenLinks vragen het college welke resultaten er tot nu toe zijn.
Bovendien willen CDA en GroenLinks weten welke mogelijkheden er allemaal zijn voor het werken met zo’’n burgemeestersnorm. Zo noemen zij het voorbeeld van gemeente Rotterdam. Wanneer daar het salaris van een medewerker van een instelling de norm overtreedt, wordt de instelling gekort met het bedrag dat de medewerker meer verdient dan de norm. Daarnaast zijn gecontracteerde zorgaanbieders verplicht hun salarisgegevens te verstrekken aan de gemeente Rotterdam. CDA en GroenLinks zijn benieuwd of deze werkwijze ook voor Arnhem mogelijk is.

Deel dit

Categorieën

Tags