De eerste ervaringen van de coalitiefractie

14 juli 2014

Na 4 jaar met veel plezier zwoegen door de woestijn als oppositiefractie, staat de CDA-fractie nu voor de uitdaging (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor het dagelijks bestuur van de stad. Dat vraagt om extra afstemming, met onze CDA-wethouder Ine van Burgsteden, met de andere wethouders en zeker ook met de fracties van de andere coalitiepartijen D66, SP en GroenLinks.
We zijn rustig van start gegaan. Na de installatie van het college moest de stukkenstroom van het nieuwe college natuurlijk op gang komen. Gelukkig zijn er ook onderwerpen op de agenda die niet ‘gedicteerd’ zijn door het college. Denk aan de discussie over het bomen kappen in het Spijkerkwartier (gelukkig door onze eigen wethouder Ine tot onze grote tevredenheid adequaat geregeld: vrijwel alle bomen blijven staan bij de vervanging van de riolering) en die over de vestiging van een dansschool in Arnhem Zuid (waar SP-wethouder Alex Mink moest laveren tussen zijn boute uitspraken, precedentwerking en handhaving). Al die kwesties zijn opgelost.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Burgemeersterswijk-Transvaalbuurt 2013 eind juni heeft Henk Montfrooy een grote meerderheid van de raad achter zich gekregen voor een samen met D66 en de VVD ingediend amendement, om ook bedrijven de mogelijkheid te geven nog gebruik te blijven maken van hun parkeerplaats in de ’tuin’, net als aan particulieren is gegund.
Klaartje Koorn heeft bij het voorstel van het college ten aanzien van de voormalige Mozaïek college aan de Boulevard Heuvelink het college voorgehouden, dat het voorstel om het ‘nieuwste’ deel van die school te slopen, niet vanzelfsprekend is. Waarom zou een nieuwe eigenaar dat niet zelf kunnen doen? En waarom heeft toch alles zo lang geduurd? Wel zijn we blij dat er nu iets meer schot in de zaak zit. Het wordt tijd dat dit pand eindelijk weer een functie krijgt.
En nu hebben we tot 1 september reces. We wachten op de plannen van bestuur/directie van respectievelijk Focus Filmhuis en Museum Arnhem wat zij voor hebben met hun huisvesting. Hoe zal de herhuisvesting van Focus eruit komen te zien, en hoe kan de huisvesting van het Museum op de vertrouwde plek het beste vorm krijgen? Op 1 september moeten zij hun plannen bij het college kenbaar hebben gemaakt. In de tussentijd blijven we het college kritisch volgen en vragen stellen. Houd u ons ook op de hoogte van wat er overal in Arnhem speelt?
Namens de fractie,
Gerben Karssenberg

Deel dit

Categorieën

Tags