Bericht van de wethouder

17 juli 2014

De eerste weken zitten erop als wethouder namens het CDA in Arnhem. Veel ingewikkelde materie om je eigen te maken, maar fijn is wel dat je de meeste mensen al kent en de weg vaak ook al weet te vinden.

Participatiewet

Een omvangrijk dossier dat ik onder mijn hoede mag hebben is de nieuwe Participatiewet, en die is echt heel complex. Niet alleen de uitvoering maar ook de financiën veranderen ingrijpend, vijf miljoen euro minder terwijl we veel meer mensen moeten gaan bedienen. De uitvoeringsnota is inmiddels aangepast op leesbaarheid, en onze CDA-punten zoals vrijwilligerswerk en het inzetten van actieve ouderen bij de Participatiewet hebben een plek gekregen in de uitvoeringsnota. Nu komen ook de deelprogramma’s voor de uitvoering op mijn agenda zodat het ook echt handen en voeten gaat krijgen.

Bomen Spijkerkwartier

De afgelopen weken heb ik mij ook ingezet voor een oplossing voor de onrust in het Spijkerkwartier over de bomen in de wijk. Met de bewoners van het Spijkerkwartier heb ik inmiddels afgesproken dat de bomen in de wijk gespaard kunnen blijven bij het vervangen van de riolering. Niet alle stoeptegels komen zo strak te liggen zoals de bedoeling is bij de integrale aanpak van het project BGB (BuitenGewoonBeter) en parkeerplaatsen zullen mogelijk moeten verdwijnen door grotere boomspiegels. Maar hetgeen waar wij als overheid verantwoordelijk voor zijn, veiligheid en volksgezondheid, komen hiermee niet in het geding. Afgesproken is ook dat het project wel binnen de financiële kaders moet blijven, zowel in uitvoering als in beheer. Het is nu aan de wijk zelf om draagvlak voor dit plan te creëren. Ik heb voor deze oplossing gekozen omdat dit de wens is van de bewoners, en zij moeten immers fijn kunnen leven in de wijk.

De stad in

Zo vliegen de weken voorbij, en kom ik alles bij elkaar redelijk goed in een ‘weekritme’ van besprekingen met de ambtelijke staven, met het college, mijn voorzitterschap van Presikhaaf Bedrijven, en het lezen van alle stukken. Gelukkig heb ik nu steeds wat meer ruimte om de stad en vloer op te gaan. Afgelopen week gefietst met de wijkregisseur door Presikhaaf, de heren van de Arnhemse Muziek Federatie op bezoek gehad om over oud papier inzamelen te spreken, maar ook de stad in voor een debat zoals bij De Weerd vorige week en de opening van Vriendenwerk van GGZ. Vorige week op bezoek geweest bij een 100 jarige om haar te feliciteren. Zij had twee zusters, één van 102 en één van 105 jaar. Heel bijzonder om meer dan 300 jaar op een rijtje te zien zitten, en de dames zelf hadden het ook nog op een rijtje. Zo komt er van alles en veel verschillende mensen op mijn pad. Leuk en nooit zonder reden.

De zomerperiode ligt nu voor ons. Nog geen plannen om op vakantie te gaan, en met een redelijk lange periode als locoburgemeester deze zomer is een spontane actie ook uitgesloten. Wel veel tijd om de afdelingen te bezoeken en mee te lopen en ervaren. Een mooie zomer gewenst en lekker ontspannen!

Deel dit

Categorieën

Tags