Veiligheid in de wijken

De inzet van politie (wijkagenten) wordt het beste lokaal geregeld. Het CDA wil dat de burgemeester in gesprek gaat met inwoners en ondernemers om drie prioriteiten per wijk vast te stellen. Het contact met de politie in de wijk moet op een herkenbare plek zoals een winkelcentrum of school plaatsvinden. Het CDA vindt duistere onveilige plekken in de wijken onaanvaardbaar. Details

Openbare ruimte

De openbare ruimte is voor iedereen. CDA Arnhem wil deze daar ook voor inrichten, bijvoorbeeld door het plaatsen van de strandstoelen zoals bij de Lauwersgracht, of door recreatie- en sporttoestellen te plaatsen om de sociale ontmoeting te bevorderen. Wij willen de openbare ruimte in de binnenstad opwaarderen, onder andere door het bovengronds brengen van de Jansbeek. Details

Citymarketing

Arnhem moet zich onverminderd blijven inzetten op onze merken mode, kunst & cultuur, energie(innovatie), toerisme en sport/Papendal. Arnhem moet dé winkelstad worden. Het aantrekken van bedrijven naar Arnhem moet een belangrijk speerpunt zijn voor de burgemeester. Details

Bezuinigingen

Niemand vindt het leuk om te bezuinigen, maar helaas is dit de praktijk de komende jaren. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. Details

Gastvrije stad

Gastvrije stad Een aantrekkelijke, gastvrije stad. Voor zowel onze eigen bewoners als binnen- en buitenlandse toeristen en dagjesmensen. Het hebben van een aantrekkelijke binnenstad, aantrekkelijke wijken en aantrekkelijke straten zijn niet alleen belangrijk voor onze economie, maar ook voor het leefgenot van de bewoners en de leefbaarheid van de stad. We kunnen zo bovendien nieuwe inwoners (gezinnen), toeristen en ondernemers naar onze stad trekken. Een aantrekkelijke stad vraagt om aantrekkelijke plekken. Dat is de straat en wijk waarin mensen wonen, winkelcentra en centrale plekken in de stad. De samenleving maken we met elkaar. Ook al kent Arnhem Noord meer stedelijke Details

Aantrekkelijke binnenstad

Het CDA wil dat Arnhem de koppositie van de beste binnenstad behoudt. Het stedenbouwkundig beleid moet zich daarom richten op het vitaal houden van de binnenstad. Deze moet compact worden gehouden en eerder verkleind dan uitgebreid. Details