De inzet van politie (wijkagenten) wordt het beste lokaal geregeld. Het CDA wil dat de burgemeester in gesprek gaat met inwoners en ondernemers om drie prioriteiten per wijk vast te stellen. Het contact met de politie in de wijk moet op een herkenbare plek zoals een winkelcentrum of school plaatsvinden. Het CDA vindt duistere onveilige plekken in de wijken onaanvaardbaar.