Arnhemse bestuurscultuur, een voorbarig debat

30 oktober 2017

 Maandag 30 oktober, wederom heeft de raad een debat om het onderzoek van Prof. Frissen aangaande de bestuurscultuur van Arnhem te bespreken.
Ditmaal niet tussen fracties onderling, maar vraagt de raad antwoorden van het college.
Maar waarom?

Heel Nederland kijkt op dit moment mee.
Het CDA promoot Arnhem graag. zeker als het Arnhem op positieve wijze op de kaart zet, maar dat doet dit debat zeer zeker niet.
Waarom komt dit debat nu?

Het college heeft reeds op 9 oktober aangeboden met de fracties afzonderlijk het gesprek aan te willen gaan over de punten uit het onderzoek waar fracties zich in herkennen en dit met het college te delen.
Ook wenst het college te spreken met elkaar om de handreikingen uit het rapport te concretiseren.
Deze handreiking heeft het college nogmaals middels brief richting de raad gedaan en nergens in die brief wordt anders gesuggereerd.
Waarom wordt deze handreiking niet aangenomen?

Het CDA snapt dat de brief niet concreet ingaat op de resultaten uit het rapport, maar daar gaat het college juist graag over in gesprek.

Het CDA is van mening dat het debat, dat vandaag in de raadzaal wordt gevoerd, voorbarig is.
Het zou beter zijn geweest om eerst deze gesprekken te voeren, waarna men een concreet beeld zou hebben kunnen vormen bij de sentimenten die leven, al sinds voor het rapport, maar daardoor wel aangescherpt zijn.

Ook dit deel van het proces dient constructief behandeld te worden.

Deel dit

Categorieën

Tags