De wind er in!

10 juli 2017

De wind er in!
Voor het CDA is het van groot belang dat wij onze stad verduurzamen.
Een gezonde stad achterlaten voor onze toekomstige generaties verdient terecht veel aandacht.
In het Coalitie Akkoord, van nu D66-SP en CDA, is hier de basis voor gelegd:
“Arnhem gaat, zo mogelijk regionaal en met andere overheden, een windmolenpark faciliteren”.
Het CDA merkt op dat het een gevoelig dossier betreft.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de initiatiefnemers, het college en de ambtelijke organisatie te werk zijn gegaan doormiddel van een zeer uitgebreid onderzoekstraject en secure communicatie hierover, concludeert de MER dat ondanks dat er wordt voldaan aan de wettelijke normen een groep inwoners is die ernstige hinder kunnen ondervinden door de plaatsing van de windturbines.
Hierom heeft het CDA de motie van de PvdA genaamd “Zo min mogelijk overlast” mede ingediend.
Voor het CDA zijn windturbines een broodnodige volgende stap naar schone energie.
Henk Montfrooy
CDA Arnhem
*
Momenteel is de beeldbank niet beschikbaar.
Hierdoor ziet u geen afbeelding van nieuwe, mooie windmolens.
Laat dat nog even aan uw verbeelding over.
Excuses voor het ongemak.

Deel dit

Categorieën

Tags