Speerpunten voor de perspectiefnota

27 maart 2017

5. Meer handhaving
Waarden koesteren we en normen moeten we ook handhaven. Inwoners vinden het maar raar dat anderen regels niet nakomen. Handhaving van regels – of het gaat om de milieuzones, foutparkeerders, milieuovertreders of illegale wietplantages: als de overheid een rol kan spelen, moet ze die oppakken. Meer handhavingscapaciteit voor de zaken waar de gemeente op kan handhaven, mag wat het CDA betreft in de begroting landen.
Gerben Karssenberg, fractievoorzitter

Deel dit

Categorieën

Tags