Wethouder Elfrink prijst nuchter en constructief CDA over plannen Koningsplein

10 oktober 2016

Hij stelde de volgende vijf punten:
1. Er moet een breder verhaal komen over waarom het goed is voor Arnhem dat de parels Oostpol en Introdans eventueel tot nieuwe huisvesting dienen te komen, evenals waarom op die plek aan de gracht, met het stadstheater.
2. Draagvlak voor het project is van groot belang volgens het CDA, daarom is het bij de uitwerking ook van belang dat de samenwerking tussen de beide partijen Oostpol en Introdans wordt toegelicht.
3. Een investering uit eigen middelen van 32 miljoen voor nieuwbouw, kan de gemeente niet dragen, maar er dient wel toegelicht te worden wat de gemeente kan bijdragen, wat de partners kunnen bijdragen en wat eventuele andere overheden kunnen bijdragen. Het financiële aspect in het algemeen mag beter onderbouwd worden.
4. Ook draagvlak bij de bewoners en de huurders verdient beter toegelicht te worden, om aan te geven hoe de betrokkenheid van deze groeperingen precies is.
5. Ook een “nul scenario” dient toegevoegd te worden aan de plannen, als nieuwbouw niet de oplossing is, wat moet er dan gebeuren met de instellingen op de huidige plek?
Encore
Wethouder Gerrie Elfrink prees de nuchtere beschouwing van het CDA en sloot volledig aan bij deze opmerkingen.
Gelukkig krijgt het college hiertoe ook de kans, de motie van VVD, PvdA, ChristenUnie, Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderen Partij haalde geen meerderheid in de raad.
Het CDA ziet een nieuw voorstel graag tegemoet.

Deel dit

Categorieën

Tags