Noodfonds voor de zorg

17 december 2014

Maar liefst € 20 miljoen heeft de coalitie van D66, SP, GroenLinks en CDA uitgetrokken voor de nieuwe zorgtaken, naast het krappe budget dat we van het Rijk krijgen. Deze enorme pot is bedoeld voor innovatieve initiatieven op het gebied van de zorg (2 miljoen) en verder om eventuele tegenvallers op te vangen. Heel veel geld, en het CDA hoopt dat de pot zeker niet helemaal opgaat. Want als het snel opgaat, weten we dat we in de toekomst voortdurend extra geld moeten blijven vinden voor de nieuwe zorgtaken. Geld, dat we niet hebben.
Op maandag 15 december heeft de raad de Spelregels vastgesteld die voor het college gelden om de pot van € 20 miljoen aan te spreken. Belangrijk is dat er door de gemeente, samen met de zorgaanbieders en de Arnhemmers, alles aan gedaan wordt om goede zorg te leveren dat past binnen het budget dat we van het Rijk krijgen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Het zal betekenen dat zorg anders, minder, efficiënter en deels onbetaald geleverd moet worden. Dat is nu eenmaal de consequentie van de grote bezuinigingen waar het VVD-PvdA kabinet ons mee opzadelt.
Gerben Karssenberg

Deel dit

Categorieën

Tags