VIDEO: Bijdrage CDA Arnhem aan perspectiefnota

Featured Video Play Icon
13 juni 2024

Een meerderheid van de gemeenteraad van de gemeente Arnhem stemde woensdag in met de Perspectiefnota. CDA Arnhem steunde de perspectiefnota niet omdat er volgens de partij te weinig wordt gekeken naar de basistaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

Met de perspectiefnota bepaalt de gemeenteraad de koers van de gemeente voor de komende jaren met daarbij het financiële kader.

Twee CDA moties zijn wel aangenomen, hierbij een korte uitleg:

Voldoende AED’s in elke wijk.
CDA vindt het belangrijk dat er in elke wijk voldoende AED’s 24/7 beschikbaar zijn. Dat is nu niet het geval. CDA roept de gemeente op om samen met betrokken partijen een plan te maken om voldoende AED’s beschikbaar te hebben, ook in wijken waar de dekking nu laag is.

Behoud Maatschappelijke Diensttijd.
Tijdens de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) zetten jongeren zich vrijwillig in voor een ander. Hierbij kunnen ze hun talenten ontdekken en ontmoeten ze andere mensen. Het CDA roept de gemeente Arnhem op om ondanks de bezuinigingen uit het rijk toch de MDT samen met de betrokken partners te stimuleren.

Kijk in de video hierboven naar de bijdrage van fractievoorzitter Klaartje Koorn.

Deel dit

Categorieën

Tags